[SC] Son môi dạng lì The Slim Glow Matte

[SC] Son môi dạng lì The Slim Glow Matte

[SC] Son môi dạng lì The Slim Glow Matte

 1,100,000đ