Tinh chất

YSL Beauty

Nước thần Pure Shots Soft Polish 150ml

2,950,000₫

YSL Beauty

Pure Shots Night Reboot Serum 20ml

2,000,000₫

YSL Beauty

Lõi thay thế kem dưỡng ẩm Pure Shots Perfect Plumber

2,700,000₫

YSL Beauty

Lõi thay thế Pure Shots Lines Away Serum

2,300,000₫

YSL Beauty

Lõi thay thế Pure Shots Light Up Serum

2,300,000₫

YSL Beauty

Lõi thay thế Pure Shots Y Shape Serum

2,300,000₫

YSL Beauty

Lõi thay thế Pure Shots Night Reboot Serum

2,300,000₫

YSL Beauty

Pure Shots Hydra Bounce Essence-in-Lotion

2,350,000₫