Trang điểm môi

YSL Beauty

Son nước Vernis a Lerves Water Glow

1,050,000₫

YSL Beauty

Son kem bóng Vernis a Levres Water Stain

1,050,000₫

YSL Beauty

Son môi Rouge Pur Couture Milk Tea Collection

1,050,000₫

Hết
 Dưỡng môi Top Secrets Lip Perfector  Dưỡng môi Top Secrets Lip Perfector
YSL Beauty

Dưỡng môi Top Secrets Lip Perfector

1,100,000₫

YSL Beauty

Son môi dưỡng ẩm Rouge Volupté Shine

1,050,000₫

YSL Beauty

Son kem lì Tatouage Couture

1,050,000₫

YSL Beauty

Son môi Rouge Pur Couture

1,050,000₫

YSL Beauty

Son môi dạng lì Rouge Pur Couture The Slim

1,050,000₫